13 November – 14 December 2014   
12 Nemchinova Ulitsa, Moscow
 
‘Vague’

    Artists: Rostislav Barto, Vitaly Bespyaty, Pavel Borkunov, Evgeniya Buravleva, Emmanuil Vizin, Ivan Gorshkov, Victor Duvidov, Irina Zatulovskaya, Guriy Zakharov, Konstantin Istomin, Valery Kozhin, Andrey Krasulin, Nadezhda Krestinina, Maria Kulagina, Leonid Kurzenkov, Aleksandr Labas, Dmitry Lion, Aleksandr Maksimov, Natalya Nesterova, Pavel Nikonov, Victoria Nikonova, Yury Norshtein, Nicolay Onischenko, Natalya Onufrieva-Pshenetskaya, Valery Orlov, Pavel Otdelnov, Egor Plotnikov, Lev Povzner, Aleksandr Pogorzhelsky, Mikhail Rudakov, Amdrey/Diudya Sarabianov, Sergey Safonov, Valery Sakhatov, Aleksey Sokolov, Valery Tarasenko, Elena Utenkova, Karl Fridman, Vasily Chekrygin, Boris Chernyshov, Tatiana Chursina, Boris Sheynes, Georgy Schetinin, Irina Yudina, Francheska Yarbusova.

In cooperation with Multimedia Art Museum, Moscow;
Yury Norshtein's Foundation; Gallery 21.  


  


   

 

 
Symbol