31 December 2014 – 7 February 2015   
ZDES Gallery at Taganka (31/22 Taganskaya Ulitsa, Moscow)
 
‘White Flies’

    Artists: Aleksandr Alymov, Maria Arendt, Aleksandr Babin, Valery Babin, Rostislav Barto, Garif Basyrov, Iosif Briulin, Nataliya Bronshtein, Evgeniya Buravleva, Irina Danilevskaya, Adolf Demko, Viktor Duvidov, Olga Eyges, Karl Fridman, Valery Goshko, Ekaterina Grigorieva, Nikolay Grishin, Veronika Guseva, Konstantin Istomin, Klara Kalinycheva, Elena Kisel, Ekaterina Konstantinova, Tatiana Kotsubey, Nina Krasovitova, Yury Kuzmin, Aleksandr Labas, Vladimir Marin, Sergey Medvedev, Vsevolod Mukhin, Egor Plotnikov, Nikolay Popov, Anna Popovich, Ekaterina Raskina, Olga Rudakova, Dmitry Samodin, Aleksandr N. Shevchenko, Yury Shibanov, Konstantin Sutyagin, Valery Tarasenko, Boris Tschelkonogov, Aleksandr Vedernikov, Orest Vereysky, Nikolay Viting, Nikolay Voronkov.  


  


   

 

 
Symbol