26 February – 20 March 2016   
12 Nemchinova Ulitsa, Moscow

‘Somebody Else’s Idea / Citation’

The short-term exhibition of the Moscow Painters’ Club

Artists: Ivan Arkhipov, Ekaterina Babina, Pavel Borkunov, Evgeniya Buravleva, Olga Davydova, Ivan Gorshkov, Olga Gurevich, Natalya Khokhlova-Lantseva, Ivan Korshunov, Maksim Ksuta, Roman Kuzmin, Anton Kuznetsov, Anastasiya Kuznetsova-Ruf, Aleksey Lantsev, Veronika Nazarova, Vladimir Onischuk, Alexandra Osipova, Egor Plotnikov, Sergey Popov, Irina Privoznova, Denis Rudykh, Maria Safronova, Dmitry Samodin, Andrey (Diudya) Sarabyanov, Svetlana Shebarshina, Rustam Sherifzianov, Shamil Sherifzianov, Natalya Sitnikova, Nikolay Smirnov, Aleksey Spirenkov, Igor Yudkin, Dmitry Zhiltsov, Aleksey Zhuchkov. 

 
Symbol