9-11 December 2016   
12 Nemchinova Ulitsa, Moscow

‘Naked’
The short-term exhibition of the Moscow Painters’ Club

Artists: Yulia Araeva, Ekaterina Asadcheva, Anastasia Asvoinova, Ekaterina Babina, Vitaly Bespyaty, Pavel Borkunov, Evgeniya Buravleva, Olga Davydova, Olga Gavrisheva, Olga Gurevich, Natalya Khokhlova-Lantseva, Ivan Korshunov, Evgeniya Kosushkina, Elena Krasotina, Yulia Krivozubova, Maksim Ksuta, Anastasiya Kuznetsova-Ruf, Roman Kuzmin, Aleksey Lantsev, Egor Plotnikov, Irina Privoznova, Denis Rudykh, Galia Sadarova, Dmitry Samodin, Svetlana Shebarshina, Rustam Sherifzianov, Natalya Sitnikova, Aleksey Spirenkov, Igor Yudkin, Crocodile POWER art group. 

 
Symbol